Centrum Projekcji Multimedialnych Sp. z o.o.

ul. Jaworskiego 6/2
05-090 Raszyn

REGON: 365442011
NIP: 5223071873

Bank: PKO Bank Polski Oddział 2 w Warszawie
82 1020 1026 0000 1302 0283 4521

tel.: +48 22 631 07 42

e-mail:
biuro@projekcja.com.pl
info@projekcja.com.pl

Ryszard Sikora
tel.: +48 602 494 176
tel.: +48 22 631 07 42 wew. 121
e-mail: ryszard@projekcja.com.pl

Tomasz Woźniak
tel.: +48 602 121 633
tel.: +48 22 631 07 42 wew. 111
e-mail: tw@projekcja.com.pl

Rafał Szot
tel.: +48 533 288 666
tel.: +48 22 631 07 42 wew. 120
e-mail: rs@projekcja.com.pl

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Nazwa

UBEZPIECZENIE

W trosce o dobro naszych klientów – Centrum Projekcji Multimedialnych Sp. z o.o. posiada Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Działalności Gospodarczej w zakresie m.in.:

  • szkód w mieniu i na osobie, powstałych po wykonaniu pracy lub usługi, wynikłych z nienależytego wykonania zobowiązania;
  • odpowiedzialności cywilnej podwykonawców;
  • szkód wyrządzonych nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.

SUMA UBEZPIECZENIA: 300 000,00 PLN
Numer polisy: 920032551371
Ubezpieczyciel: WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Scroll to Top